KOULUTUSPALVELUT

Koulutamme PPL(H) ja LAPL(H) yksityislentäjän lupakirjat.
Koulutamme tyypikeelpuutukset TR(H) R22 TR(H) R44 ja TR(H) AS350 helikoptereille.
Koulutamme myös yölentokelpuutuksen NF(H)
Opettajamme on kokenut lennonopettaja sekä lentäjä.

Koulutuksesta tietoa:
Yksityislentäjän lupakirja suoritetaan koulutusluvan omaavassa lentokoulussa. ATO.FI.2024.
Koulutukseen kuuluu määritelty teoriaosuus (100h). Lupakirjaa suorittavat tekevät lentokoulun laatimat teoriakokeet  ja käyvät lentokoulun järjestämien loppukokeiden lisäksi ilmailuviranomaisen järjestämässä teoriakokeessa.
Ennen lentotuntien alkua lupakirjan hakija käy lääkärintarkastuksessa lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten. Lääketieteellisistä kelpoisuusvaatimuksista saat tietoa meiltä.
Suoritettuaan hyväksytysti koulutuksen teoria- ja lento-osuudet hakija lentää lentokokeen. Yksityislentäjän lupakirjojen lentokokeet lennetään ilmailuviranomaisen valtuuttamille tarkastuslentäjille ja varataan myös suoraan heiltä.