YRITYS

Copterplus Finland Oy on helikopterityölento-ja koulutusyhtiö.
Tarjoamme nykyaikaista lento-ja koulutuspalveluita Robinson R44 Tyyppisellä helikopterilla.
Palvelukokonaisuuteen liittyy oleellisena osana tukipalvelu maasta helikopterille, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja toimivan kokonaisuuden.
Yhtiön pääasialliset työt ovat porotalous-, voimalinjojen tarkastus-, valokuvaus-, ja koulutuslennot.
Yhtiön lentotoiminnassa noudatetaan viranomaisen edellyttämiä turvallisuusvaatimuksia ja toimilupaa.