Yritys

Copterplus Finland Oy on toiminut yli 10 vuotta suomalaisessa helikopterikentässä ja vakiinnuttanut asemansa helikopteri operaattorina ja kouluttajana. Toiminnan alkuvuosina pääpaino oli valokuvaus- ja voimalinjojen tarkastuslennoissa.  Toimintaa on laajennettu koulutuksiin ja kaupalliseen ilmakuljetukseen. Toimimme koko Suomen alueella,  päätukikohta on Oulun lentoasemalla.

Kaupallinen ilmakuljetus perustuu sightseeing lentoihin, joita voidaan järjestää asiakkaan toiveiden mukaisesti halutusta paikasta. Yrityksen liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu sähkönjakeluverkko yhtiöiden tilaamista luonnonilmiöiden aiheuttamista tarpeista ja nykyvuosina ohjaajien koulutuksesta eri lupakirja tasoille. Kouluttajina yhtiössämme toimii erittäin laaja-alaisen kokemuksen omaavia lentäjiä eri työmuotojen kouluttamiseen.

Lennot suoritetaan pääasiallisesti Robinson R22 ja R44 helikopterilla, joka on maailman yleisin kevyt helikopterityyppi. Robinson helikopterityypit ovat parhaiten saatavilla myös Suomessa.

Lentotoiminnan harjoittaminen on säänneltyä toimintaa, yrityksemme keskeinen lähtökohta on tuottaa turvallista lentopalvelua asiakkaille ja noudattaa sääntelyn vaatimuksia.